Hearts and Souls

A collection of thoughts, feelings and emotions that touches your soul. A train of thoughts, combined with poured-emotions and sheltered feelings... An outlet for those hidden desires, fantasies, and dreams dedicated to those large-hearted softies (pero feeling tough) individuals.

Saturday, March 25, 2006

Ulipun sa Gugmang Giatay

buot kong ikaw masayud,
ug paminawun mo.
kay kun pananglit yam iran mo
mga panumpaung pasilig ko,
ug kun ugaling
kalit kang mubiya,
di ko kapugngan malukmong mga luha,

kay ikaw akong himaya
handumon ko matag karun ug unya
ikaw ang langit ug yuta,..akong pinangga.

unya mihabol ang kangitngit,
nga giduyugan sa ulan,
ug sa kalit lang nahanaw
ang reblisyo sa adlaw.

oh kahayag sa imong panagway
nga naulipun sa gugmang giatay
inday paminawa
kabus kong gugma
nga kanimo akong igasa,
dili ko man mahatag ang tanang bahandi
ning kalibutan...
apan inday dungga intawun
ang alaot nga naulipun sa gugmang giatay.

-the ambasadors-

19 Comments:

Post a Comment

<< Home